Valores y estatutos

La cultura no és atribut exclusiu de la burgesia. Els anomenats “ignorants” són homes i dones cultes als quals se’ls ha negat el dret d’expressar-se i per això són sotmesos a viure en una “cultura del silenci”.
Paulo Freire

Valors i metodologia d’acció

Valors socials

Solidaritat. Ens mou el sentiment de pertànyer a una comunitat humana en la qual, sense fer distinció de cap tipus, s’han d’establir llaços de col·laboració incondicional amb aquelles poblacions que estan sotmeses a contextos crítics i en els quals la integritat personal corre un risc elevat.

Independència. Som una entitat apartidista que no estableix relacions de dependència amb cap òrgan de poder polític ni econòmic. Així, defensem la nostra autonomia per aconseguir els objectius que ens proposem.

Interculturalitat. refugiARTe part del principi de respectar cadascuna de les cultures que formin part del projecte sense considerar una superior a una altra, amb l’objectiu de demostrar els beneficis que tot això comporta i crear una única ciutadania diversa i inclusiva. D’aquesta manera, creiem que les persones són molt més que l’estatus legal que se’ls concedeix o el seu origen ètnic. És per això que volem potenciar les capacitats de cada persona a la seva vessant artístic deixant de costat les etiquetes de ‘refugiat/a’ o ‘immigrant’ que les condicionen en la vida social.

Sinergies. La base de col·laboració entre la xarxa d’actors participants a refugiARTe es basa en una cooperació que doni com resultat la multiplicació de la suma d’esforços. Volem treballar colze amb colze amb totes les organitzacions i projectes amb les quals establim ponts.

Apoderament. Restablir les relacions de poder al món actual suposa un repte al que s’acullen els membres del projecte, tant per a les persones usuàries de l’entitat, les col·laboradores de la societat civil , com per al col·lectiu artístic, de manera que es converteixin en actors vitals per a la transformació social.

Valors de desenvolupament

Transparència. La metodologia de treball , així com la pròpia gestió econòmica de l’entitat es durà a terme amb la màxima nitidesa possible de manera que refugiar-te sigui un exemple de rendició de comptes i de democràcia. Així doncs, refugiARTe és una associació de persones que afronta els reptes proposats de manera positiva amb l’assumpció de les causes i efectes derivats de les seves accions.

Creativitat. El caràcter artístic de refugiARTe la dota de la capacitat de crear noves idees i conceptes per als projectes culturals que desenvolupi, buscant les millors fórmules per a la innovació i la millora de la qualitat de vida de les persones usuàries dels seus serveis.

Sostenibilitat. Tots els projectes de refugiar-te buscaran el màxim aprofitament dels recursos disponibles i buscarà el menor perjudici a l’entorn que ho envolta així com mostrant respecte al medi ambient.

Estatuts i memòries de l’associació

Estatuts (CAT)